ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα, η οποία είναι απολύτως ανανεωμένη, ενημερωμένη και προσαρμοσμένη στις επαυξημένες απαιτήσεις των Προτύπων Σχολείων, χρειάστηκε πολυάριθμες ώρες για την ανάπτυξή της, από εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου οι μαθητές μας να καλλιεργήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το παραγωγικό τους διάβασμα.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές και γονείς, με τον προσωπικό τους κωδικό, να λαμβάνουν καθήκοντα σε εβδομαδιαία βάση, σημειώσεις και διαδραστικές ασκήσεις, το εποπτικό υλικό που αξιοποιείται μέσα στην τάξη, αξιολογήσεις και βαθμολογίες για κάθε γραπτή εξέταση, καθώς και διαγραμματική αναφορά προόδου.

Επιστροφή
TOP