Πανελλαδικές 2022: Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Πανελλαδικές 2022: Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2022: Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την διδακτέα - εξεταστέα ύλη για ΓΕΛ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την διδακτέα - εξεταστέα ύλη για ΕΠΑΛ

Η εξεταστέα ύλη εκδόθηκε ύστερα από:

  1. Την υπ΄αρ. 32/25-06-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και,
  2. Το υπό στοιχεία 125/ΕΟΕ/07-07-2021 έγγραφο του Εθνικού οργανισμού Εξετάσεων.
Επιστροφή
TOP