Στις 28 Ιουνίου οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Στις 28 Ιουνίου οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία

Στις 28 Ιουνίου οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία

Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Επιστροφή
TOP