ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

Τα Διαδικτυακά μας μαθήματα πραγματοποιούνται σε 7μελή τμήματα. 

Οι συμμετέχοντες  «κατεβάζουν» την εφαρμογή Cisco WebeX και πατούν τον σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.

 •   Οι καθηγητές μας είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές γραφίδες, ώστε τα μαθήματα να είναι ακριβώς όπως και στην τάξη, αφού γράφουν σε πραγματικό χρόνο σε ψηφιακό πίνακα.
 •   Ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα ζωντανά. Με την άμεση εξέταση και συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός.
 •   Ο μαθητής είναι πιο συγκεντρωμένος στο μάθημα, αφού δεν αποσπάται η προσοχή του από άλλους συμμαθητές του και δραστηριότητες στην τάξη.

 

Τα Διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

 •   Σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ( 1 φορά την εβδομάδα)
 •   Τα Βιβλία μας
 •   Συμμετοχή σε Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα, βάσει χρονοδιαγράμματος, το οποίο λαμβάνεται από την αρχή της χρονιάς.
 •   Ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές.
 •   Γραπτή αξιολόγηση από τους καθηγητές μας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας.
 •   Ενημέρωση γονέων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 •   Αξιοποίηση των ποιοτικών παροχών της ψηφιακής πλατφόρμας του Φροντιστηρίου.

 

Τεχνολογικές προδιαγραφές και απαραίτητος εξοπλισμός

 1. Υπολογιστής με ποιοτική σύνδεση στο internet ( χωρίς διακοπές )
 2. Ηχεία και μικρόφωνο
 3. Web camera (σε περίπτωση laptop είναι ενσωματωμένα)
 4. Κινητό με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή.

 

Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μαθητές από όλη την Ελλάδα, καθώς η προετοιμασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κοινή. 

 

 

Επιστροφή
TOP