ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα Διαδικτυακά μας μαθήματα πραγματοποιούνται σε 7μελή τμήματα. 

Οι συμμετέχοντες  «κατεβάζουν» την εφαρμογή Cisco WebeX και πατούν τον σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.

 •   Οι καθηγητές μας είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές γραφίδες, ώστε τα μαθήματα να είναι ακριβώς όπως και στην τάξη, αφού γράφουν σε πραγματικό χρόνο σε ψηφιακό πίνακα.
 •   Ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα ζωντανά. Με την άμεση εξέταση και συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός.
 •   Ο μαθητής είναι πιο συγκεντρωμένος στο μάθημα, αφού δεν αποσπάται η προσοχή του από άλλους συμμαθητές του και δραστηριότητες στην τάξη.

 

Τα Διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν:

 •       Σταθερό ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ( 1 φορά την εβδομάδα)
 •       Τα Βιβλία μας
 •       Συμμετοχή σε Προσομοιώσεις εξετάσεων, βάσει χρονοδιαγράμματος, το οποίο λαμβάνεται από την αρχή της χρονιάς.
 •       Ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα, παράδοση από τους μαθητές σε ορισμένο χρόνο, έλεγχος από τους καθηγητές.
 •       Γραπτή αξιολόγηση από τους καθηγητές μας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας.
 •       Ενημέρωση γονέων μέσω τηλεδιάσκεψης.
 •       Αξιοποίηση των ποιοτικών παροχών της ψηφιακής πλατφόρμας του Φροντιστηρίου.

 

Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.

 

Τεχνολογικές προδιαγραφές και απαραίτητος εξοπλισμός

 1.   Υπολογιστής με ποιοτική σύνδεση στο internet (χωρίς διακοπές)
 2.   Ακουστικά και μικρόφωνο ( Headset)
 3.   Ηχεία και μικρόφωνο ( είναι ήδη ενσωματωμένα σε laptop)
 4.   Web camera
 5.   Κινητό με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή

 

 

Επιστροφή
TOP