Διαιτολογίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης διοργανώνουμε κάθε χρόνο τμήματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου , είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ΄αποστάσεως. Η πολύχρονη εμπειρία  και η ευελιξία των προγραμμάτων μας, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των καθηγητών μας αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία σας. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών

Εξεταζόμενα μαθήματα:   

  • Γενική Χημεία
  • Βιολογία Κυττάρου
  • Εισαγωγή στη Διατροφή


Πληροφορίες προγράμματος:

  • Πλήρες πακέτο σημειώσεων, το οποίο καλύπτει όλη την ύλη, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία.
  • Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.
  • Επαναλήψεις και ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων.
  • Συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

 

Γενικές πληροφορίες :

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από 1-20 Δεκεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ  ή ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων  του ακαδημαϊκού έτους. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών,  ενώ οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών στο Α΄ Εξάμηνο. 
Κάθε τμήμα αποφασίζει αυτόνομα για τον τρόπο εξέτασης ( με βαθμό πτυχίου ή με γραπτή εξέταση) τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη.


Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

  • Γενική Χημεία     28 ώρες
  • Βιολογία Κυττάρου     28 ώρες
  • Εισαγωγή στη Διατροφή     28 ώρες

           

Επιστροφή
TOP