Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης διοργανώνουμε κάθε χρόνο τμήματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ , είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ΄αποστάσεως. Η πολύχρονη εμπειρία  και η ευελιξία των προγραμμάτων μας, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των καθηγητών μας αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία σας. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr  )
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών ( σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείτε η βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. )
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Εξεταζόμενα μαθήματα:   

  • Πολιτική Επιστήμη
  • Γενική Κοινωνιολογία
  • Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί

 

Πληροφορίες προγράμματος:

  • Πλήρες πακέτο σημειώσεων, το οποίο καλύπτει όλη την ύλη, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία.
  • Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.
  • Επαναλήψεις και ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων.
  • Συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

 

Γενικές πληροφορίες :

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από 1-20 Δεκεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ  ή ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων  του ακαδημαϊκού έτους. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών,  ενώ οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών στο Α΄ Εξάμηνο. 
Κάθε τμήμα αποφασίζει αυτόνομα για τον τρόπο εξέτασης ( με βαθμό πτυχίου ή με γραπτή εξέταση) τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

  • Πολιτική Επιστήμη     28 ώρες
  • Γενική Κοινωνιολογία     28 ώρες
  • Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί     28 ώρες

           

Επιστροφή
TOP