Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης διοργανώνουμε κάθε χρόνο τμήματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟΥ , είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ΄αποστάσεως. Η πολύχρονη εμπειρία  και η ευελιξία των προγραμμάτων μας, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των καθηγητών μας αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία σας. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης πτυχίου ( σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείτε η βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. )
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Εξεταζόμενα μαθήματα: 

  • Πολιτική Επιστήμη 1
  • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ( 19ος αιώνας )
  • Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία

 
Πληροφορίες προγράμματος:

Πλήρες πακέτο σημειώσεων, το οποίο καλύπτει όλη την ύλη, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία.
Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.
Επαναλήψεις και ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων.
Συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσομοιωτικά διαγωνίσματα.

 

Γενικές πληροφορίες :

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από 1-20 Δεκεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ  ή ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων  του ακαδημαϊκού έτους. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών,  ενώ οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών στο Α΄ Εξάμηνο. 
Κάθε τμήμα αποφασίζει αυτόνομα για τον τρόπο εξέτασης ( με βαθμό πτυχίου ή με γραπτή εξέταση) τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ύλη.


Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

  • Πολιτική επιστήμη 1     28 ώρες
  • Νεότερη Ευρωπαική Ιστορία (19ος αιώνας )     28 ώρες
  • Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία     28 ώρες

     

Επιστροφή
TOP