Θέματα και λύσεις Εξετάσεων

Θέματα και λύσεις Εξετάσεων

Θέματα και ενδεικτικές Λύσεις των Εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια & Λύκεια, που παρήγαγε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ).

Δείτε και τα Ενδεικτικά Θέματα για το 2020.


Εισαγωγικές Εξετάσεις 2021

 • Θέματα και Ενδεικτικές Λύσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Θέματα ΚΚ-Μαθ Προτύπων Σχολείων 2021

Διευκρίνιση Γλώσσας Γυμνασίου

Απαντήσεις Θεμάτων Γυμνασίου 2021

 

 • Θέματα και Ενδεικτικές Λύσεις για τα Πρότυπα Λύκεια

 

Θέματα ΚΚ-Μαθ Προτύπων Σχολείων 2021

Απαντήσεις Θεμάτων Λυκείου 2021

 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2020


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Θέματα ΚΚ-Μαθ Προτύπων Σχολείων 2020

Διευκρίνιση Μαθηματικά Γυμνασίου

Απαντήσεις Θεμάτων Γυμνασίου 2020


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Θέματα ΚΚ-Μαθ Προτύπων Σχολείων 2020

Απαντήσεις Θεμάτων Λυκείου 2020

 


 

Ενδεικτικά Θέματα 2020


 • - Για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου

Αρίων - Γίνετε σαν τα παιδιά - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ηχορρύπανση - Χόμπιτ - Έρευνα - Η θάλασσα - Ο φλύαρος - Στεφανίδη

Μαθηματικά

Ενδεικτικά θέματα Mαθηματικών Α΄Γυμνασίου α.pdf - Ενδεικτικά-θέματα-Mαθηματικών Α΄Γυμνασίου β.pdf


 • - Για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Κατανόηση Κειμένου

Διαδίκτυο - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Η γλώσσα των νέων - Μητρική γλώσσα - Διαδίκτυο και μάθηση - Διεθνής διαγωνισμός - Υποδεχθείτε τους κλωνοπιθήκους

Μαθηματικά

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών Α΄ Λυκείου 2020

 


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2019


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου (κλειστού τύπου)

Κατανόηση Κειμένου (ανοιχτού τύπου)

Μαθηματικά (κλειστού τύπου)

Μαθηματικά (ανοιχτού τύπου)

Απαντήσεις Μαθηματικών

Απαντήσεις ΚΚ (κλειστού τύπου)

Απαντήσεις ΚΚ (ανοιχτού τύπου)


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Κατανόηση Κειμένου (κλειστού τύπου)

Κατανόηση Κειμένου (ανοιχτού τύπου)

Μαθηματικά (κλειστού τύπου)

Μαθηματικά (ανοιχτού τύπου)

Απαντήσεις Μαθηματικών

Απαντήσεις ΚΚ


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2018


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου (κλειστού τύπου)

Κατανόηση Κειμένου (ανοιχτού τύπου)

Απαντήσεις ΚΚ (κλειστού τύπου)

Απαντήσεις ΚΚ (ανοιχτού τύπου)

Μαθηματικά (κλειστού τύπου)

Μαθηματικά (ανοιχτού τύπου)

Απαντήσεις Μαθηματικών


 • - Θέματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Κατανόηση Κειμένου (κλειστού τύπου)

Κατανόηση Κειμένου (ανοιχτού τύπου)

Μαθηματικά (κλειστού τύπου)

Μαθηματικά (ανοιχτού τύπου)

*Η ΔΕΠΠΣ δεν έχει ανακοινώσει ενδεικτικές απαντήσεις


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2017


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου

Απαντήσεις ΚΚ

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών (Ανοικτού τύπου)

Απαντήσεις Μαθηματικών (Κλειστού τύπου)


 • - Θέματα εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Κατανόηση Κειμένου

Απαντήσεις ΚΚ

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2016


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών

Κατανόηση Κειμένου

Παραγωγή Λόγου

Απαντήσεις Κατανόησης Κειμένου


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών

Κατανόηση Κειμένου

Παραγωγή Λόγου

Απαντήσεις Κατανόησης Κειμένου


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2015


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών

Κατανόηση Κειμένου

Παραγωγή Λόγου

Απαντήσεις Κατανόησης Κειμένου


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2014


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου

Απαντήσεις Κατανόησης Κειμένου

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών

Φυσικά

Απαντήσεις Φυσικά


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Μαθηματικά

Απαντήσεις Μαθηματικών

Κατανόηση Κειμένου


 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2013


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια
 

Κατανόηση Κειμένου

Μαθηματικά

Φυσικά


 • - Θέματα & Ενδεικτικές Λύσεις εξετάσεων για τα Πρότυπα Λύκεια
 

Κατανόηση Κειμένου

Μαθηματικά

Επιστροφή
TOP