ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης γνωρίζουμε καλά ότι ο έγκαιρος και άρτιος επαγγελματικός προσανατολισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς η ύπαρξη πολλών επαγγελμάτων, αλλά και ο κορεσμός αρκετών εργασιακών επιλογών, καθιστούν δύσκολη για τους εφήβους τη διερεύνηση της ιδανικότερης για εκείνους επαγγελματικής αποκατάστασης, χωρίς την ύπαρξη μιας ουσιαστικής καθοδήγησης. Στόχοι μας είναι:

 • Η σωστή καθοδήγηση του νέου ανθρώπου στην απαιτητική διαδικασία της αυτογνωσίας.
 • Η παροχή με οργανωμένο τρόπο, πληροφοριών για τα υπάρχοντα επαγγέλματα, και ιδίως για εκείνα που πιθανώς ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τις κλίσεις του νέου. 
 • Ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, ώστε το επιλεχθέν επάγγελμα να διασφαλίζει τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης.
 • Μέριμνα για την επαφή του νέου με διάφορα επαγγέλματα σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, ζητούμενο που επιτυγχάνεται μέσα από την πραγματοποίηση Ημερίδων Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μέσα από τη γνωριμία και τη συζήτηση με επαγγελματίες να έλθουν σε επαφή με τα γνωρίσματα, τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του επαγγέλματός τους. 

Τέλος, ξεκινάμε τη διαδικασία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από την Α΄ Λυκείου. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Συμβούλων Σταδιοδρομίας Orientum και δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές Α΄και Β΄Λυκείου να κάνουν δωρεάν τα Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon. 

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου
Κάθε χρόνο μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες:

 • Υπολογισμός μορίων του μαθητή μέσω ειδικού λογισμικού.
 • Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου.
 • Παρουσίαση «κρυφών» σημείων του μηχανογραφικού.
 • Παρουσίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά τμήμα.
 • Ιεράρχηση των σχολών προτίμησης.
 • Σύνδεση των κλίσεων, δεξιοτήτων, προτιμήσεων των μαθητών μας, που έχουν ανιχνευτεί μέσω των ψυχομετρικών τεστ Horizon με συναφείς επαγγελματικούς κλάδους.
 • Ανάλυση των δυνατοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές. 
 • Διασαφήνιση περί ειδικών κατηγοριών υποψηφίων.
 • Καταχώριση προσωρινού μηχανογραφικού.
 • Ραντεβού για οριστικοποίηση μηχανογραφικού.
TOP