ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο, συνήθως Δεκέμβριο, και δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να επιτύχουν στο τμήμα της επιλογής τους και να αποκτήσουν το δικαίωμα να φοιτήσουν σε αυτό. Βασική προϋπόθεση είναι  να έχουν ήδη πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Η προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνεται με δύο τρόπους:
1. Με ατομικά μαθήματα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν όποτε το επιθυμεί ο υποψήφιος και με πρόγραμμα που "στήνεται" σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητά του.
2. Μέσω τμημάτων που ξεκινούν στην αρχή αλλά και στα μέσα του έτους και λειτουργούν βάσει σταθερού προγράμματος.

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης λειτουργούν τα εξής τμήματα:

TOP