ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ


.Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης με πλήρη υπευθυνότητα, συνέπεια, εμπειρία και ολοκληρωμένη γνώση παρέχουμε στους φοιτητές-τριες όλων των τμημάτων πλήρη στήριξη και καθοδήγηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο υποστήριξης και συγκρότησης διδακτορικής πρότασης. Επίσης, παρέχουμε πλήρη φάκελο σημειώσεων προς όλους τους φοιτητές-τριες μας.
Πρωτίστως ,πραγματοποιείται μία συνάντηση καθηγητή-φοιτητή με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες, να οργανωθεί η διδακτέα ύλη και να οριστεί το πρώτο μάθημα. Στη συνέχεια, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να στήσουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τον φοιτητή-τρια.

Τα μαθήματα διεξάγονται είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά και στη μορφή που εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο δηλαδή ιδιαίτερα, σε group ή σε τμήμα. Το ωράριο για τα ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς και η συχνότητά τους, καθορίζονται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο ούτως ώστε να πετύχουμε και να διασφαλίσουμε την απόλυτη επιτυχία. Για τα τμήματά μας υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ανά εβδομάδα.
 
Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης συνεργαζόμαστε μόνο με άριστα καταρτισμένους  καθηγητές με τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Με την διδακτική εμπειρία και τη συνεχή ενημέρωση στον τομέα τους εγγυόμαστε το βέλτιστο αποτέλεσμα και την επίτευξη του στόχου του εκάστοτε σπουδαστή-τριας.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο, συνήθως Δεκέμβριο, και δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να επιτύχουν στο τμήμα της επιλογής τους και να αποκτήσουν το δικαίωμα να φοιτήσουν σε αυτό. Βασική προϋπόθεση είναι  να έχουν ήδη πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Η προετοιμασία για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνεται με δύο τρόπους:
1. Με ατομικά μαθήματα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν όποτε το επιθυμεί ο υποψήφιος και με πρόγραμμα που "στήνεται" σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητά του.
2. Μέσω τμημάτων που ξεκινούν στην αρχή αλλά και στα μέσα του έτους και λειτουργούν βάσει σταθερού προγράμματος.

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης λειτουργούν τα εξής τμήματα:

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ε.Α.Π.

Ε.Α.Π.

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και ολοκληρωμένα την καθοδήγηση φοιτητών-τριών, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Καλύπτουμε τις ανάγκες τους τόσο σε μαθήματα όσο και σε εργασίες για σχεδόν όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Τα μαθήματα γίνονται είτε σε ολιγομελή τμήματα, είτε με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου. Η εξειδικευμένη ομάδα των καθηγητών μας και η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα.


Συγκεκριμένα οι Σχολές και τα Τμήματα που αναλαμβάνουμε:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης οργανώνουμε κάθε χρόνο ευέλικτα τμήματα για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΕΣΔΔΑ).

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  ( ΕΚΔΔΑ) που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαδικασίες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ( ΚΕΕ).
Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται κάθε χρόνο και ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από την προκήρυξη.

Κλικ στην εικόνα ή στον τίτλο για περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
TOP