ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χειμερινά 2021-2022)
Έναρξη 06 Σεπτεμβρίου 2021

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 13 ώρες τη εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ. ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     3
 • ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ/ΑΔΙΔΑΚΤΟ     4
 • ΙΣΤΟΡΙΑ     2
 • ΛΑΤΙΝΙΚΑ     2

Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 15 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     3
 • ΦΥΣΙΚΗ     4
 • ΧΗΜΕΙΑ     3
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     5

 

Γ' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ' ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Γ' ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες την εβδομαδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     3
 • ΦΥΣΙΚΗ     4
 • ΧΗΜΕΙΑ     3
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ     2

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 13 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     3
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     3
 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ     2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     5

   
Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     3
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     3
 • ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ     2
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ     2

Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ     1
 • ΑΡΧΑΙΑ/ΑΔΙΔΑΚΤΟ     3
 • ΛΑΤΙΝΙΚΑ     2
 • ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     1
 • Προαιρετική φοίτηση:   ΆΛΓΕΒΡΑ      2     ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ     1
Β' ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β' ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 11 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ Β΄→Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     1
 • ΆΛΓΕΒΡΑ     2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄→Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ     1
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ     1
 • ΧΗΜΕΙΑ     2

Β΄ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 8 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ/ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ Β΄→ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ     1
 • ΧΗΜΕΙΑ     2
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ     1
 • Προαιρετική φοίτηση: ΑΛΓΕΒΡΑ     2     ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ     1
Β΄ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 8 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ     1     
 • ΆΛΓΕΒΡΑ     2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β→Γ     
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     1 
 • Α.Ο.Θ.     

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ώρες την εβδομάδα 

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ     2
 • ΑΛΓΕΒΡΑ     2
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ     1
 • ΦΥΣΙΚΗ     2
 • ΧΗΜΕΙΑ     1

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων Ανθρωπιστικού ή Θετικού Προσανατολισμού, στα οποία διδάσκονται με αυξημένες ώρες τα αντίστοιχα μαθήματα.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ     1
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ/ΕΛΕΝΗ     3
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ     1

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ     1
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ- ΙΛΙΑΔΑ     3
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ     1
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ: 8 ώρες την εβδομάδα

 • ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ     2
 • ΦΥΣΙΚΗ     1
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     2
 • ΑΡΧΑΙΑ- ΟΔΥΣΣΕΙΑ     2
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ     1
TOP