ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, Γ' Γυμνασίου, Υποτροφίες ιδιωτικών)

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Νέα έναρξη τμημάτων για τα Πρότυπα Σχολεία

Νέα έναρξη τμημάτων για τα Πρότυπα Σχολεία


Έναρξη τμημάτων Προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και την απόκτηση υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία 01 Οκτωβρίου 2021.

Με την εκπαιδευτική διαδικασία <<Επιτυγχάνω Πρότυπο >>

 • Ομάδα καθηγητών με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενο
 • Ομοιογενή τμήματα εβδομαδιαίας φοίτησης ( 75 λεπτά ανά μάθημα) σε 1 ημέρα 
 • Δυνατότητα επιλογής δια ζώσης φοίτησης ή παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex
 • Ανανεωμένα βιβλία με θεωρία και πολυάριθμες ασκήσεις
 • Ψηφιακή Τράπεζα Θεμάτων με πάνω από 5000 ασκήσεις για συνεχή εξάσκηση-εκμάθηση των μαθητών μας
 • Διενέργεια τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων με πλήρη και αναλυτική γραπτή αξιολόγηση, χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση και την πρόοδο των μαθητών, καθώς και οδηγίες για τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την εξέταση

 

Εκπαιδευτική διαδικασία
«Επιτυγχάνω Πρότυπο»

«Δεν αρκεί να έχεις στόχο, αλλά πρέπει να ξέρεις και σημάδι!»

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία «Επιτυγχάνω Πρότυπο» αφορά προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία καθώς και για την απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία. Ο δρόμος για αυτές τις εξετάσεις είναι δύσκολος, και, κυρίως, άγνωστος σε εσάς και το παιδί σας.

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης παρέχουμε σοβαρή, άρτια, εξειδικευμένη, βασισμένη στη γνώση και στην εμπειρία προετοιμασία των μαθητών μας. Διαμορφώνουμε:

Α. Ολιγομελή Τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα δεν ξεπερνά τους εφτά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, εφόσον δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να λειτουργεί εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης κάθε μαθητής μαθαίνει τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη.

Β. Ομοιογενή Τμήματα. «Εχθρός της τύχης, η προνοητικότητα!» Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης ο μαθητής εντάσσεται στο τμήμα που του ταιριάζει έπειτα από τη διεξαγωγή Διαγνωστικού Τεστ στην αρχή της χρονιάς και όχι τυχαία, εξασφαλίζοντας έτσι την ομοιογένεια των τμημάτων μας. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων εποπτεύουν χρονοδιαγράμματα ύλης και βιβλία.

Εδώ θα βρείτε τη λίστα με τα Προτυπα Σχολεία και τις θέσεις για το σχολικό έτος 2021-2022

Εκπαιδευτική διαδικασία<br>«Επιτυγχάνω Πρότυπο»
Τα βιβλία μας

Τα βιβλία μας

Τα βιβλία μας «Θέματα Κατανόησης Κειμένου», το βιβλίο «Γραμματική και Συντακτικό» καθώς και το βιβλίο «Μαθηματικά» συμπυκνώνουν το απαραίτητο εκείνο γνωστικό υλικό το οποίο θα σας ωθήσει στην επίτευξη του τελικού στόχου.

Ξεκάθαρα δομημένα, απλά και κατανοητά, με στόχευση στο ακριβές πληροφοριακό περιεχόμενο το οποίο απαιτείται για την περίσταση, είναι βέβαιο και ήδη επιβεβαιωμένο ότι καλύπτει τον μαθητή σε όλες τις πτυχές των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων.

Τα βιβλία μας είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας τόσο των καθηγητών μας, όσο και της διαρκούς αξιολόγησης που τυγχάνουν από τους μαθητές μας κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για τα βιβλία μας, τις θεματικές τους ενότητες και τα σχετικά τους περιεχόμενα.

 

Ψηφιακή Τράπεζα Θεμάτων

Οι μαθητές του Πρότυπου Κέντρου Γνώσης αποκτούν πλέον πρόσβαση στην Ψηφιακή Τράπεζα Θεμάτων του φροντιστηρίου μας. Πρόκειται για μία Ηλεκτρονική Εφαρμογή που περιλαμβάνει πάνω από 5000 ασκήσεις Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού,πολλαπλής επιλογής, προσαρμοσμένες στο νέο σύστημα εισαγωγής, διαχωρισμένες ανά ενότητες και κεφάλαια, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς εξάσκησης, εκμάθησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης.

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακή Τράπεζα Θεμάτων
Προσομοιώσεις Εξετάσεων

Προσομοιώσεις Εξετάσεων

«Το να είσαι έτοιμος είναι η μισή νίκη!»

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία και στη σημασία των Διαγωνισμάτων προκειμένου να «Επιτύχεις Πρότυπο». Το Φροντιστήριό μας διοργανώνει 5 Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, που σκοπό έχουν να φέρουν τον μαθητή σε συνθήκες όμοιες με αυτές των Εξετάσεων. Να μπορέσει εντός ορισμένου χρόνου να συγκροτήσει τη σκέψη του, να οργανώσει τον χρόνο του, να διαχειριστεί το άγχος του και εν τέλει να μάθει να αντεπεξέρχεται σε συνθήκες πίεσης. Μετά από κάθε Προσομοίωση ακολουθεί πλήρης και αναλυτική βαθμολόγηση των γραπτών, δίνονται χρήσιμες συμβουλές, καθώς και οδηγίες που αφορούν τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες στον χώρο του φροντιστηρίου μας

 • 1η Προσομοίωση Εξετάσεων : 16 Ιανουαρίου 2022
 • 2η Προσομοίωση Εξετάσεων: 06  Μαρτίου  2022
 • 3η Προσομοίωση Εξετάσεων: 17  Απριλίου 2022
 • 4η Προσομοίωση Εξετάσεων: 22  Μαΐου  2022
 • 5η Προσομοίωση Εξετάσεων: 05 Ιουνίου 2022

Σημείωση: για την Ε' Δημοτικού η 1η Προσομοίωση γίνεται στις 06 Μαρτίου 2022 και η 2η στις 22 Μαΐου 2022.

 

Οι καθηγητές μας

«Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει»

Το Πρότυπο Κέντρο Γνώσης είναι στελεχωμένο από καταξιωμένους καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης. Χάρη στην επιστημονική τους αρτιότητα και εξειδίκευση συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων των μαθητών, ανταποκρινόμενοι άριστα σε αυτόν τον ιδιότυπο Διαγωνισμό Εξετάσεων.

Το συγκριτικό εκείνο πλεονέκτημα το οποίο μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι αφενός η στοχευμένη μας προσέγγιση στην επίτευξη του στόχου χωρίς περιττές διαδικασίες και αφετέρου οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ολιγομελή τμήματα, συμμετοχική και βιωματική μάθηση, συνεχής ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων καθώς και πλήρης εποπτεία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας προσωπικού αποτελούν χαρακτηριστικά μας γνωρίσματα εδώ και χρόνια.

Γνωρίζουμε καλά ότι ο ανταγωνιστικός εκπαιδευτικός χώρος τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία, δεν χωρά πειραματισμούς ή ολιγωρία. Γι αυτό και εφαρμόζουμε δοκιμασμένες λύσεις σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο, από τις οποίες αποκομίζουμε εγγυημένο θετικό αποτέλεσμα.

 

 

Οι καθηγητές μας
Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολίων

Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολίων

Έχει γίνει πλέον θεσμός κάθε χρόνο πολλά από τα καλύτερα και τα πιο αξιόπιστα ιδιωτικά σχολεία να προκηρύσσουν εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση μερικών ή ολικών υποτροφιών. Οι υποτροφίες αυτές είναι είτε 100% και για τα 6 χρόνια φοίτησης του μαθητή, είτε απλές ετήσιες υποτροφίες με ανάλογο ποσοστό. Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης κάθε χρόνο δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες προετοιμασίας των μαθητών που θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να διεκδικήσουν μία θέση αριστείας στο εκπαιδευτήριο της επιλογής τους.
Η διαδικασία περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις προκειμένου οι μαθητές να αποδείξουν το επίπεδο και τις γνώσεις τους στη Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά και σε κάποιες περιπτώσεις σε ένα ξενόγλωσσο μάθημα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ίδιο με αυτό των Προτύπων Σχολείων. Εμείς, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας <<Επιτυγχάνω Πρότυπο>>, προετοιμάζουμε κατάλληλα και ολοκληρωμένα τους μαθητές μας για την απόκτηση αυτών των υποτροφιών. Η προετοιμασία ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές Μάρτη που ξεκινούν τα πρώτα σχολεία. Γενικότερα η συμμετοχή των παιδιών, πέραν της επιτυχίας, χαρίζει στα παιδιά πολύτιμη εμπειρία στις συνθήκες των εξετάσεων και τα βοηθάει να αντιμετωπίσουν θέματα άγχους και διαχείρισης χρόνου.


Εδώ θα βρείτε την λίστα με τα ιδιωτικά σχολεία:

Θέματα και λύσεις Εξετάσεων

Από το 2013 μέχρι το 2020

Θέματα και ενδεικτικές Λύσεις των Εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια & Λύκεια, που παρήγαγε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ). Περιλαμβάνονται και Ενδεικτικά Θέματα για το 2020.

Δείτε εδώ την αναλυτική λίστα με τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις σε μορφή PDF για κατέβασμα και εκτύπωση.

 

 

Θέματα και λύσεις Εξετάσεων
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Τη σχολική χρονιά 2020-2021, στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης, ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία καθώς και για την απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία.

Συγκεκριμένα το 70% των μαθητών μας της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου πέτυχε το στόχο του. Κάποιοι από αυτούς κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα σχολεία επιλογής τους. Μαθήτριά μας κατέλαβε την τρίτη θέση στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο και μαθητής μας την τέταρτη στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα όλους τους μαθητές μας για την αξιέπαινη προσπάθεια που έκαναν σε μία τόσο δύσκολη σχολική χρονιά. Επίσης οφείλουμε θερμά συγχαρητήρια στους Καθηγητές μας που με την εμπειρία τους και το ζήλο τους οδήγησαν τους μαθητές μας στην επιτυχία για άλλη μια χρονιά.

Τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η διεύθυνση του φροντιστηρίου επέλεξε να μην αναρτηθεί η λίστα των επιτυχόντων.
 

TOP